O Nas

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa jest organizacją pozarządową. Zostało założone przez mieszkańców Bałdrzychowa i okolic w roku 2007 i wpisane do KRS pod nr 0000282168 w dniu 4 czerwca 2007r. Mamy swoje miejsce, w województwie Łódzkim, na ziemi poddębickiej, w miejscowości Bałdrzychów liczącej 400 mieszkańców. Naszym miejscem spotkań jest wybudowany w 2007 roku ze środków OSP w Bałdrzychowie, Gminy Poddębice oraz środków unijnych, budynek Wiejskiego Centrum Kultury w Bałdrzychowie. Stowarzyszenie zawiązaliśmy aby prowadzić różnorodną działalność dla mieszkańców Bałdrzychowa  i jego sąsiednich wiosek. Podstawowym naszym działaniem jest działalność kulturalna, a w tym w szczególności prowadzenie zespołu ludowego “Bałdrzychowianie”.  Najpierw zaczęło się od 18 osób starszych od 35-60 lat , które chciały śpiewać. Jednak naszym celem jest przekazanie i nauczenie młodzieży tańca ludowego naszego regionu. Poprzez pracę z rodzicami i młodzieżą zapalonego do tańca kolegi Janusza Dudy z Bałdrzychowa, udało się zachęcić młodzież do przychodzenia na próby. Potem powstał zespół dziecięcy. .W skład zespołu wchodzi też 5-cio osobowa kapela. Wszyscy członkowie zespołów bardzo są systematyczni i spotykają się regularnie co tydzień na próbach. Dzięki takiej systematyczności , mamy już pierwsze sukcesy na festiwalach w naszym województwie. Byliśmy również na Węgrzech i gościliśmy grupę Węgrów w Bałdrzychowie. Gościliśmy również grupę Ukraińców ze Lwowa.   W lipcu 2017 r. mieliśmy zaszczyt reprezentować Polskę na międzynarodowym festiwalu folklorystycznym EUROPEADE 2017 w Turku (Finlandia) Migawki z naszych prób i występów można znaleźć w galerii zdjęć i portalu Facebook.

Chętnie nawiążemy kontakt z innym stowarzyszeniem o podobnym profilu działania a w szczególności zainteresowani jesteśmy kulturą ludową.